Regulamin


TERMS AND CONDITIONS 2022

1. Rywalizować, na MWGMAŁOPOLSKA mogą tylko osoby, które nie są spokrewnione z organizatorem i deklarują chęć wzięcia udziału w zawodach, wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.mwgmalopolska.pl. Osoba, która uzupełni formularz i wyśle go w celu wzięcia udziału w zawodach, powinna być świadoma, iż dane osobowe, które podaje w formularzu rejestracyjnym:
- Imię,
- Nazwisko,
- Miejscowość, - Pseudonim / Nick
Powyższe dane będą widoczne na stronie internetowej MWGMALOPOLSKA.

A) Przyjmowanie gołębi na MWGMAŁOPOLSKA odbywa się w wyznaczonym terminie przez organizatora od 16.04.2022r. – 30.05.2022r.
B) Gołębie dostarczane do organizatora muszą posiadać obrączki FCI 2022 wraz z kartami własności.
C) Obrączki elektroniczne przydzielane będą ptakom po dostarczeniu ich do organizatora i wyłącznie gołębiom, które zostały aktywowane w całości. Takie postępowanie pozwoli na obserwację stanu faktycznego gołębnika on-line.
D) Czas aktywacji gołębi, czyli założenie obrączek elektronicznych mija w dniu 30.06.2022r. Po tym terminie gołębie wystawiamy do aktywacji dla innych osób.
E) Rodowody pochodzenia gołębi, powinny zostać dostarczone do organizatora, nie później niż do 7 dni po locie finałowym, dostarczane w późniejszym terminie mogą zostać niedołączone do aukcji.
Gołębie nie muszą być szczepione, ponieważ wszystkie gołębie po dostarczeniu będą przechodziły badania POD WZGLĘDEM ZDROWIA oraz będą szczepione przeciwko paramyksowirozie i ospie.

2. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest:

A) Zatwierdzenie zgody na udział w zawodach pod nazwą: MWGMAŁOPOLSKA. Wypełniając prawidłowo odpowiedni formularz na stronie internetowej.
B) Wyrażeniu zgody na przekazanie zgłoszonych gołębi pod opiekę organizatora w sezonie 2022r. wiąże się to z tym, że stają się one własnością organizatora. W tym okresie organizator staje się ich prawowitym właścicielem i podejmuje wszystkie ważne decyzje związane z gołębiami.
C) Uiszczenie wpłaty w wysokości 100 zł za każdego zgłoszonego gołębia w terminie 30 dni od zgłoszenia udziału (wpłata nie ulega zwrotowi) jest odliczona od całej kwoty aktywowanej drużyny 5+1. Wpłata jest przeznaczona na opiekę nad gołębiami, karmy, szczepienia, obsługę systemu konstatującego wyniki na żywo, opiekę weterynaryjną, transport gołębi na czas wyścigów, środki biurowe.
D) Wyrażeniu zgody na uregulowanie sto procent kosztów za gołębie aktywowane, które będą brały udział w rywalizacji o nagrody w sezonie 2022. W terminie do 30.06.2022 r.
E) Gołąb nieaktywowany danego uczestnika może zostać aktywowany przez innego uczestnika i dodany do jego drużyny wyłącznie do pierwszego wyścigu(konkursu).

3.Warunki uczestnictwa gołębiami.

A) Drużyna składa się z pięciu gołębi aktywowanych + 1 bezpłatny. (5+1) = 6 szt. Uczestnik może dostarczyć 7 gołębi.
A)* Każdy uczestnik może dostarczyć dodatkowo 1 gołębia zapasowego. Gołębia aktywuje się do 01.07.2022 r. przez właściciela w wysokości 400 zł, jeżeli właściciel nie wyrazi na to chęci, gołąb zostanie wystawiony do aktywacji dla innych osób. Aktywowany gołąb może zostać dopisany do innej drużyny uczestniczącej w zawodach w sezonie 2022. Jeżeli gołąb zaginie przed 01.07.2022 r. uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z gołębiem.
A)** Gołąb zapasowy nie jest gołębiem rezerwowym, jest gołębiem do aktywacji nawet w chwili, gdy zaginie jakikolwiek gołąb z drużyny 6 szt. a pozostanie gołąb zapasowy, to musi zostać aktywowany, przez uczestnika lub inną osobę.
C) Aktywacja jednego gołębia wynosi 400 zł.

4. Rywalizacja w sezonie 2022r.
Podział na kategorie i nagrody przy ilości 1200 szt. gołębi aktywowanych.
I. ) Lot Finał.

L.P Przybycia gołębi
Wygrana
Nagroda
1.
40.000zł
Puchar + Dyplom
2.
20.000zł
Puchar + Dyplom
3.
10.000zł
Puchar + Dyplom
4.
5.000zł
Dyplom
5.
5.000zł
Dyplom
6.
5.000zł
Dyplom
7.
5.000zł
Dyplom
8.
5.000zł
Dyplom
9.
5.000zł
Dyplom
10.
5.000zł
Dyplom
11 - 20
5.000zł
Dyplom
21 - 30
1.500zł
Dyplom
31 - 50
1.000zł
Dyplom
51 - 100
500zł
-

*Czas trwania FINAŁU to łącznie 5 pełnych dób liczonych od pierwszego gołębia z finału, po tym czasie FINAŁ uznaje się za zamknięty. Jeżeli nie powróciło z FINAŁU minimum 33% wysłanych gołębi FINAŁ wydłuża się do uzyskania określonych 33%, lecz taki FINAŁ nie może trwać dłużej niż 7 dób.

II. Loty drużynowe: loty konkursowe + lot FINAŁ.

Drużyna liczona z sumy ilości punktów 3 pierwszych gołębi zdanego lotu.

L.P. Drużyn
Wygrana
Nagroda
1.
20.000zł
Puchar + Dyplom
2.
15.000zł
Puchar + Dyplom
3.
10.000zł
Puchar + Dyplom
4.
5.000zł
Dyplom
5.
2.500zł
Dyplom
6.
1.000zł
Dyplom
7.
800zł
Dyplom
8.
500zł
Dyplom
9.
500zł
Dyplom
10.
500zł
Dyplom

* Tytuł najlepszej drużyny jest liczony z trzech najszybszych aktywowanych gołębi uczestnika z poszczególnych wyścigów. Do rywalizacji liczone są gołębie aktywowane.

III. WYŚCIGI drużynowe: lot FINAŁ.

Drużyna liczona z sumy punktów 3 pierwszych gołębi z danrgo lotu

L.P. Drużyn
Wygrana
Nagroda
1.
6.000zł + gołąb gratis sezon 2023
Dyplom
2.
4.000zł + gołąb gratis sezon 2023
Dyplom
3.
2.000zł + gołąb gratis sezon 2023
Dyplom

* Tytuł najlepszej drużyny jest liczony z trzech najszybszych aktywowanych gołębi uczestnika z poszczególnych wyścigów. Do rywalizacji liczone są gołębie aktywowane.

IV. WYŚCIGI drużynowe: WYŚCIGI od 1 do 4 konkursu.

Drużyna liczona z sumy ilości punktów 3 pierwszych gołębi z danego lotu

L.P. Drużyn
Konk 1
Konk 2
Konk 3
Półfinał
1.
3 gołębie na sezon 2023
3 gołębie na sezon 2023
4 gołębie na sezon 2023
5 gołębie na sezon 2023
2.
2 gołębie na sezon 2023
2 gołębie na sezon 2023
3 gołębie na sezon 2023
4 gołębie na sezon 2023
3.
1 gołąb na sezon 2023
1 gołąb na sezon 2023
2 gołębie na sezon 2023
3 gołębie na sezon 2023

* Tytuł najlepszej drużyny jest liczony z trzech najszybszych aktywowanych gołębi uczestnika z poszczególnych wyścigów. Do rywalizacji liczone są gołębie aktywowane.

V. AS – gołębie: WYŚCIGI konkursowe + WYŚCIG FINAŁ.

Najlepszy lotnik liczony z całości.
Suma punktów = czas przybycia gołębia z konkursu.

L.P./ AS- Gołębi
Wygrana
Nagroda
1.
15.000zł
Puchar + Dyplom
2.
10.000zł
Puchar + Dyplom
3.
5.000zł
Puchar + Dyplom
4.
5.000zł
Dyplom
5.
5.000zł
Dyplom
6.
1.000zł
Dyplom
7.
1.000zł
Dyplom
8.
1.000zł
Dyplom
9.
1.000zł
Dyplom
10.
1.000zł
Dyplom

* Czas trwania konkursu liczony jest od 1 gołębia, który powrócił z aktualnego wyścigu, na, który został wysłany do chwili rozpoczęcia wkładania gołębi na kolejny wyścig. Ostatni wyścig (finał jest zakończony po pełnych 5 dniach od przybycia pierwszego gołębia z finału

VI. Nagrody + dyplomy z poszczególnych lotów konkursowych za miejsca od 1 do 10.

L.P. Przybycia gołębiu
Konk 1
Konk 2
Konk 3
Półfinał
1.
400zł + gołąb na sezon 2023
400zł + gołąb na sezon 2023
400zł + gołąb na sezon 2023
3.000zł + gołąb na sezon 2023
2.
400zł + gołąb na sezon 2023
400zł + gołąb na sezon 2023
400zł + gołąb na sezon 2023
2.000zł + gołąb na sezon 2023
3.
400zł + gołąb na sezon 2023
400zł + gołąb na sezon 2023
400zł + gołąb na sezon 2023
1.000zł + gołąb na sezon 2023
4.
400zł
400zł
400zł
500zł
5.
400zł
400zł
400zł
500zł
6 - 10
200zł
200zł
200zł
400zł

*Czas trwania konkursu liczony jest od 1 gołębia, który powrócił z aktualnego wyścigu, na który został wysłany do chwili rozpoczęcia wkładania gołębi na kolejny wyścig.
** Nagrody przy obsadzie 1200 gołębi całkowita pula będzie wynosiła 330.000zł + ewentualne nagrody od sponsorów. [Przy aktywacji 400 zł za gołębia] nagrody wypłacane w pln lub po kursie walut, jaki jest w dniu wypłacania. W chwili uzyskania równej sumy punktów w poszczególnych rywalizacjach nagrody są dzielone pomiędzy wygranymi z tą sama liczbą punktów

5. Nagroda dodatkowa.
1000 zł dla ostatniego gołębia z finału w pierwszym dniu skonstatowanego w systemie do godziny 23: 59 oraz dla pierwszego gołębia w drugim dniu wyścigu skonstatowanego, jako pierwszy od godziny 00:00

6. Dla chętnych uczestników aktywacja gołębi na lot dodatkowy.
Warunki uczestnictwa w rywalizacji dodatkowej:
W rywalizacji z lotu 600km (Berlin lub inna miejscowość) wyłączone jest 20 pierwszych gołębi z finału + 10 pierwszych lotników. (Bez minimalnej ilość rywalizujących gołębi w locie.) Opłata od gołębia wynosi 300zł z całości sumy zostanie potrącone 20 % na obsługę lotu. Nagrody wypłacane po cenie kursu walut w dniu wypłacenia nagrody lub w pln. W chwili uzyskania równej sumy punktów w poszczególnych rywalizacjach nagrody są dzielone pomiędzy wygranymi z tą sama liczbą punktów. Jeżeli z zawodów nie wróci odpowiednia liczba gołębi do odebrania nagród to pozostała suma nagród zostaje podzielona równo pomiędzy wszystkie gołębie, które powróciły. *(Czas trwania konkursu to 100km na jedną dobę od pierwszego gołębia, po tym czasie konkurs zostaje przerwany.

Plan lotów:
A ) Loty konkursowe kierunek PÓŁNOCNY – ZACHÓD (NW)
1. Lot konkursowy: około 100 WOLBROM km
2. Lot konkursowy: około 150 KOZIEGŁÓWKI km
3. Lot konkursowy: około 195 OLESNO km
4. Lot konkursowy: około 290 OLESNICA km
5. Lot (FINAŁ): około 430 NOWA SÓL km
6. Lot (DODATKOWY): około 600 BERLIN km lub 680 km przy pogodzie wietrznej w ogon.
B ) Loty treningowe:
1. Osiem lotów treningowych: odległość od 3km – 70km.
* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia lotu oraz zmiany terminu lotu ze względu na warunki atmosferyczne.
* Ze względów humanitarnych gołąb, który wrócił dzień przed lotem lub z bardzo złym stanem zdrowia, może nie zostać włożony na najbliższy lot.

C ) Gołębie na loty będą wkładane przy komisji składającej się z organizatora oraz chętnych uczestników mwgmałopolska.
D ) Loty będą odbywać się własnym transportem w każdym dowolnym dniu przy odpowiednich warunkach atmosferycznych dla gołębi.

7. Organizator jest zobowiązany:
- opieki nad powierzonymi gołębiami, opieki zdrowotnej (szczepienia badania weterynaryjne), prawidłowego żywienia (karmy, witaminy) organizacji lotów treningowych i konkursowych - prowadzenia i publikowania dokumentacji z przebiegu mistrzostw na stronie internetowej.

8. Aukcja i sprzedaż gołębi po sezonie:
Po sezonie zostanie zorganizowana pierwsza aukcja, z której 50% uzyskanej kwoty trafia dla uczestnika, do którego był przypisany gołąb, 50% dla organizatora kwota startowa wynosi minimum 200 zł od każdego gołębia. Gołębie, które nie zostaną zakupione w pierwszej licytacji przechodzą na własność organizatora, gołębie mogą być wystawione na drugą licytacje, z której kwota ze sprzedaży nie jest dzielona pomiędzy uczestnika a organizatora. Ze sprzedaży na aukcji zostaje potrącona prowizja dzielona po połowie. Za gołębie wystawione na aukcji supergolob.pl bez rodowodów nie są wypłacane prowizje ze sprzedaży. W takim przypadku 100% ze sprzedanego gołębia przechodzi na własność organizatora. Gołąb wystawiony bez rodowodu na licytacje staje się w 100% własnością organizatora. Rodowód wystawiony przez własiciela powinien posiadać minimum numery rodowe rodziców wystawionego gołębia na aukcji.
* Wszystkie nagrody będą wydawane po zakończeniu aukcji oraz po odbiorze zakupionego gołębia z aukcji.

9. Postanowienie końcowe:
Przy mniejszej ilości gołębi pula nagród procentowo stanie się mniejsza, lecz nie przewidujemy organizacji takich mistrzostw/rywalizacji przy mniejszej liczbie niż 200 szt., prosimy o aktualizowanie formularza i zapisywanie się do uczestnictwa w rywalizacji i pokazanie się od jak najlepszej strony.

10. Inne ważne sprawy:
Sezon lotowy jest organizowany od pierwszego lotu treningowego do lotu finałowego w sytuacji, gdy na mwgmalopolska, znajduje się minimum 5% gołębi całego stanu, jaki został zgłoszony w sezonie. W sytuacji, gdy stan gołębnika będzie niższy niż 5 % gołębi z całego stanu z ciężkiego lotu (treningowego/konkursowego) i do 14 pełnych dób nie wzrośnie, rywalizacja zostaje przerwana. Gołębie, które powróciły zostają wystawione na aukcje, wszystkie wcześniejsze nagrody zostają wypłacone. Pozostała kwota, przechodzi na sezon 2023.