Regulamin 2018

Regulamin 2018

1.         W mistrzostwach może wziąć udział każda osoba (za wyjątkiem organizatorów/zarządu oraz najbliższej rodziny), osoba ta ma dostarczyć w odpowiednim terminie swoje gołębia na wg-małopolska wraz z kartami własności.

*Gołębie bez kart własności nie biorą udziału w lotach konkursowych. Karta własności gołębia jest darowizną dla organizatora nie stanowi formy odpłatnej.

2.         Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest:

A) Zatwierdzenie zgody na udział w stowarzyszeniu pod nazwą: wspólny gołębnik małopolska. Wypełniając prawidłowo, odpowiedni formularz zwany, formularzem zgłoszeniowym i dostarczeniu go najpóźniej w dniu przybycia gołębi na wg-malopolska. (formularz odgrywa bardzo ważną rolę w uczestnictwie w sezonie 2018)

B) Wyrażeniu zgody na przekazanie zgłoszonych gołębi (gołębie z formularza zgłoszeniowego sezon 2018) pod opiekę organizatorów w sezonie 2018

C) Uiszczenie wpłaty w wysokości 50% opłaty uczestnictwa w terminie 14 dni od zgłoszenia udziału. W powyższym przypadku, gdy uczestnik nie opłaci w terminie 14 dni opłaty uczestnictwa gołębi, zostanie wykreślony z listy uczestników. Całość opłaty musi być opłacona do dnia 01.05.2018 Lub w szczególnych przypadkach po konsultacji z organizatorem w innym terminie, lecz nie później jak do pierwszego lotu konkursowego. Gołębie, które zostaną dostarczone na wspólny gołębnik a opłacone są w niepełnej kwocie wartości opłaty to taka opłata nie ulega zwrotowi oraz gołębie. (Dostarczone gołębie nie będą brały udziału w lotach, takie gołębie zostają własnością organizatorów.) Termin zgłaszania do wyczerpania miejsc.

Termin przyjmowania gołębi od 20.04.2018– 03.06.2018 (TERMIN OSTATECZNY) z kartami własności. Rodowody prosimy dostarczyć NAJPÓŻNIEJ TYDZIEŃ PO FINALE.    

* Gołębie nie muszą być szczepione, ponieważ wszystkie gołębie po dostarczeniu będą przechodziły badania POD WZGLĘDEM ZDROWIA oraz będą szczepione przeciwko paramyksowirozie i ospie.

3.         Wpisowe wynosić 250 zl  gołąb.

3a.       Po wpłaceniu wpisowego i poinformowaniu organizatorów do końca lutego 2018 roku, że uczestnik nie jest w stanie dostarczyć gołębi może ubiegać się o 70% zwrotu zapłaconego wpisowego. Po upływie terminu, czyli od 01.03.2018 Taki zwrot nie będzie możliwy.

3b.       Obrączki elektroniczne zostaną najpóźniej przydzielone przed pierwszym lotem treningowym.

4.         Drużyna gołębi składa się z 5 szt., gdzie pierwsze 3 gołębie z drużyny zdobywają punkty w lotach konkursowych, na bazie prędkości przylotu gołębia z konkursu. Gołębie, które nie składają się z drużyny 5 szt. nie rywalizują w kwalifikacji drużynowej.  Punktami będą obliczane sumy prędkości trzech pierwszych gołębi z lotu. Lot konkursowy będzie liczony od momentu wypuszczenia: jedną dobę na 100 km lotu. Aby wyłonić najlepszą drużynę będzie decydowała liczba konkursów gołębi, później sumowana prędkość gołębi z poszczególnych lotów konkursowych. (Proszę pamiętać, że liczba konkursów to liczba trzech pierwszych gołębi, która zmieściła się w każdej dobie na 100 km lotu)

A) Każdy uczestnik, który zgłosi drużynę gołębi, może dostarczyć szóstego gołębia, zastępczego. Jeżeli gołąb zastępczy nie zaginie do pierwszego lotu konkursowego, to przed takim lotem gołąb musi zostać opłacony składką w wysokości 250 zł, aby uczestniczyć w dalszej rywalizacji. Jeżeli gołąb nie zostanie opłacony, będzie wkładany na loty, ale nie będzie zdobywał punktów dla drużyny oraz jako AS-lotnik. Gołąb nieopłacony będzie miał przy sobie znak plusa, (+) jako gołąb zastępczy nieopłacony.  

B) Drużyna 5 gołębi, posiadająca opłaconego przed lotami konkursowymi gołębia zastępczego składką 250 zł, zostanie powiększona do 6 sztuk.

5.         Plan lotów zakłada loty z kierunku ZACHODNIEGO

1 – 4. lotów konkursowych: około 90 km

5. Lot konkursowy: około 190 km

6. Lot konkursowy: około 90 km

7.  Lot konkursowy: około 290 km

8. Lot konkursowy: około 90 km

9. Lot (FINAŁ): około 440 - 540 km


Lot finałowy dnia.--.09.2018 R: 440 – 540 km okolice ZGORZELEC/LUCKAU

Z przewagą na lot LUCKAU!!

Loty treningowe:

                                            Około 5 lotów treningowych z odległości od 5km - 30 km           

Pierwszy lot treningowy planowany około 05.07.2017

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia lotu oraz zmiany terminu lotu ze względu na warunki atmosferyczne.

* Ze względów humanitarnych gołąb, który wrócił dzień przed  lotem lub z bardzo złym stanem zdrowia nie będzie wkładany na najbliższy lot ( będzie wykonywany Tel do uczestnika o stanie zdrowia gołębia.)

7.         Na każdy lot konkursowy gołębie będą wkładały komisje składające się z organizatorów oraz chętnych uczestników wg-małopolska.

8.         Loty mogą odbywać się własnym transportem w każdym dowolnym dniu przy odpowiednich warunkach atmosferycznych dla gołębi.

9.         Obsada Wspólnego gołębnika w 2018 roku będzie wynosić 400 gołębi.

10.       Nagrody. Przy obsadzie 400 gołębi całkowita pula będzie wynosiła około 70.000 Tys. zł + ewentualne nagrody od sponsorów. [Przy kwocie 250 zł za gołębia]

Lot finałowy. Nagrodzonych zostanie 30 najszybszych gołębi według następującego podziału:

X

WYGRANA

PUCHAR/ DYPLOM

1

10.000zł

PUCHAR/DYPLOM

2

8.000zł

PUCHAR/DYPLOM

3

6.000zł

PUCHAR/DYPLOM

4

4.000zł

DYPLOM

5

2.000zł

DYPLOM

6

1.000zł

DYPLOM

7

1.000zł

DYPLOM

8

1.000zł

DYPLOM

9

1.000zł

DYPLOM

10

1.000zł

DYPLOM

11-15

500zł

DYPLOM

16-20

300zł

DYPLOM

21-30

100zł

DYPLOM

Suma

40.000 zł

-

 

AKTYWACJA GOŁĘBI NA LOT FINAŁOWY:

Każdy uczestnik lub inna osoba może aktywować gołębia, który będzie wkładany na lot finałowy. Taka aktywacja będzie wynosiła 100zł od poszczególnego gołębia. Osoba, która aktywuje gołębia zdobywa całość wygranej z aktywacji z poszczególnego miejsca. Pierwszeństwo aktywacji ma ta osoba, która pierwsza zgłosi aktywacje gołębia.

 

X

Wygrana razem plus dodatkowa aktywacja. AKTYWACJA

100 ZŁ GOŁĄB

1

 30%

2

 20%

3

 15%

4

10%

5

 8%

6

 6%

7

5%

8

3%

9

2%

10

1%

 

 

 

Z każdego lotu będzie nagrodzonych 5 najszybszych gołębi + dyplom.

X

KONK 1,2,3,4,6,8

KONK 5

KONK 7

1

100zł

200zł

400zł

2

100zł

200zł

400zł

3

100zł

200zł

400zł

4

100zł

200zł

400zł

5

100zł

200zł

400zł

suma

3000 zł

1000 zł

2000 zł

                                                                      

Loty Drużyna po 8 lotach konkursowych + FINAŁ:

Drużyna liczona z sumy ilości konkursów + suma PRĘDKOŚCI 3 PIERWSZYCH GOŁĘBI Z DANEGO LOTU  

X

Miejsce

PUCHAR

DYPLOM

1

5000 zł

TAK

TAK

2

4000 zł

TAK

TAK

3

3000 zł

TAK

TAK

Suma

12000 zł

-

-

 

Loty Drużynowe liczone z lotów konkursowych nr: 5,7

Drużyna liczona z sumy ilości konkursów + suma PRĘDKOŚCI 3 PIERWSZYCH GOŁĘBI Z DANEGO LOTU  

X

Miejsce

PUCHAR

DYPLOM

1

1200 zł

TAK

TAK

2

1000 zł

-

TAK

3

800 zł

-

TAK

Suma

3000 zł

-

-

        

 

Loty Drużynowe liczone z lotów konkursowych nr: 1,2,3,4,6,8

Drużyna liczona z sumy ilości konkursów + suma PRĘDKOŚCI 3 PIERWSZYCH GOŁĘBI Z DANEGO LOTU  

X

Miejsce

PUCHAR

DYPLOM

1

1200 zł

TAK

TAK

2

1000 zł

-

TAK

3

800 zł

-

TAK

Suma

3000 zł

-

-

             

 

   Lotnik po wszystkich lotach konkursowych + Finał:

Najlepszy lotnik liczony na bazie 1:4 (20%) najpierw liczona liczba konkursów później liczba AS-punkty

X

Miejsce

PUCHAR

DYPLOM

1

4000 zł

TAK

TAK

2

3000 zł

TAK

TAK

3

2000 zł

TAK

TAK

4

1000 zł

-

TAK

5

800 zł

-

TAK

Suma

10800 zł

-

-

                

  

Lotnik liczone z lotów konkursowych nr: 5,7:

Najlepszy lotnik liczony na bazie 1:4 (20%) najpierw liczona liczba konkursów później liczba AS-punkty
                

X

Miejsce

PUCHAR

DYPLOM

1

1000 zł

TAK

TAK

2

800 zł

-

TAK

3

500 zł

-

TAK

Suma

2300 zł

-

-

Lotnik liczone z lotów konkursowych nr: 1,2,3,4,6,8:

Najlepszy lotnik liczony na bazie 1:5 (20%) najpierw liczona liczba konkursów później liczba AS-punkty

X

Miejsce

PUCHAR

DYPLOM

1

1000 zł

TAK

TAK

2

800 zł

-

TAK

3

500 zł

-

TAK

Suma

2300 zł

-

-

                

DAODATKOWA NAGRODA na sezon 2019!!

Dodatkową nagrodą będzie udział jednej drużyny dla uczestnika, który zdobędzie pierwsze miejsce w lotach drużynowych, ze wszystkich lotów konkursowych + finał.

11.       Organizatorzy biorą na siebie obowiązek:

- opieki nad powierzonymi gołębiami, opieki zdrowotnej (szczepienia badania weterynaryjne), prawidłowego żywienia (karmy, witaminy) organizacji lotów treningowych i konkursowych
- prowadzenia i publikowania dokumentacji z przebiegu mistrzostw na stronie internetowej.

12.       Po sezonie zostanie zorganizowana aukcja, z której 50% uzyskanej kwoty trafia do właściciela gołębia, 50% do Organizatorów. Gołębie, które są wystawione na sprzedaż w pierwszej licytacji i nie zostaną zakupione ze sprzedaży, przechodzą na własność organizatora. Rodowody prosimy dostarczyć NAJ PÓŻNIEJ tydzień po Finale. W przypadku dostarczenia rodowodu po tym terminie lub nie dostarczeniu rodowodu, gołąb na aukcji będzie sprzedany procentowo 30% uczestnik 70% organizator. 

 

* Wszystkie nagrody będą wydawane po zakończeniu  aukcji oraz wpłacie za zakupionego gołębia z aukcji. Wszystkie gołębie, które powrócą z lotu finałowego w 2018 roku zostaną wystawione na aukcje na warunkach (patrz 12 pkt. regulaminu). Gołębie, które powrócą w nowym sezonie 2019 zostają własnością organizatora i on decyduje o dalszym losie gołębia. Kwota pomniejszona o prowizję zostanie podzielona pomiędzy uczestnikiem a organizatorem.

13.       Przy mniejszej ilości gołębi pula nagród procentowo stanie się mniejsza, lecz nie przewidujemy organizacji takich mistrzostw/rywalizacji przy mniejszej liczbie niż 200 szt., więc prosimy o aktualizowanie formularza i zapisywanie się do uczestnictwa w rywalizacji i pokazanie się od jak najlepszej strony.

DOBRY LOT!

Numer konta bankowego: 55 2490 1044 0000 4300 2342 8274 Numer konta bankowego: ALBPPLPW 55 2490 1044 0000 4300 2342 8274