Strona główna

Formularz zgłoszeń gołębi >>
OLR Poland, wyniki na żywo z wielu gołębników

Majów na WG

2022-05-03 06:58

Cześć!
Codziennie na nasz gołębnik dostarczane są gołębie. Tym razem ekipa z w składzie Joachim Moratschke, Michael Vogel oraz Pani Daniela przywieźli gołębie od tegorocznych uczestników z Niemiec.


Hello!
Pigeons are being delivered to our loft every single day. This time, Joachim Moratschke, Michael Vogel and Mrs. Daniela brought pigeons from this year's participants from Germany.