Strona główna

OLR Poland, wyniki na żywo z wielu gołębników

Aktualizacja gołębi

2022-05-17 06:33

Cześć. Szanowni uczestnicy i uczestniczki przepraszamy ale z przyczyn technicznych zaktualizowany spis gołębi na sezon 2022 zostanie umieszczony do 20 maja. Do tego czasu wszystkie gołębie zostaną sprawdzone, a z uczestnikami, którzy nie dostarczyli gołębi zostaną o tym poinformowani. Otrzymają państwo powiadomienie i będziecie mogli dostarczyć gołębie w dodatkowym terminie. Po 20 maja wyślemy wiadomości SMS o stanie gołębi na gołębniku. Opóźnienie wynika z przyczyn czysto technicznych, w tym momencie wysokim priorytetem jest dla nas ażeby gołębie znajdujące się u nas miały najlepszą możliwą opiekę i szczepienia. Aktualnie otrzymaliśmy około 1350 sztuk w niecałe 3 tyg co spowodowało lekkie opóźnienie w bieżącym przekazywaniu informacji.
Pozdrawiamy i dziękujemy za wyrozumiałość.


Hello.
Dear participants, we apologize, but for technical reasons, the updated list of pigeons for the 2022 season will be posted by May 20th. Until then, all pigeons will be checked and we will notified participants who have not delivered pigeons. You will receive a text notification and you will be able to deliver the pigeons at an additional date. After May 20 th, we will send you an SMS with status of the pigeons on the loft. The delay is due to purely technical reasons, at this point it is a high priority for us to give all pigeons the best possible care and vaccinations. Currently, we have received about 1,350 pisgeons in less than 3 weeks, which caused a slight delay in the ongoing provision of information.
Thank you for your understanding.