Strona główna

Formularz zgłoszeń gołębi >>
OLR Poland, wyniki na żywo z wielu gołębników

Aklimatyzacja młodych

2022-06-13 08:50

Dzień dobry!
Sezon w pełni, gołębie się zaaklimatyzowały, mały update o stanie na gołębniku.

Good morning!

The season is high, the pigeons have acclimatized, a small update on the condition of the loft.