Strona główna

Gołębie po lotach wystawiane są na portalu supergolab.pl.
Aukcje rozpoczynają się od 09.09.2021r.
Zapraszamy !!

Zobacz liste gołębi na sprzedaż >>

Rodowody wysyłamy na adres: mwgmalopolskarodowody@gmail.com
Finał - koszowanie

2021-08-27 10:08

Cześć!  Jesteśmy coraz bliżej lotu finałowego. Aktualnie zakończyliśmy oficjalne plombowanie przyczepy wraz z gołębiami na lot finałowy MWG Małopolska 2021. Poniżej zdjęcia plomb z lotu finałowego. Film z plombowana zostanie opublikowany do kilku dni  ponieważ nagrywany był przed oficjalnego przedstawiciela federacji FCI. Kontrolerzy dedykowani na lot finałowy Zdzisław Karoń oraz Heiko Noon. Lot finałowy odbędzie się 28.08 z odległości ok 430 km. Liczba gołębi 434 sztuki.

Dobry lot.


Hello! We are getting closer to the final flight! We have now completed the official sealing of the trailer with pigeons for the final flight of MWG Małopolska 2021. Below are photos of the seals from the final flight. Video from the sealing will be published within a few days because it was filmed by the official representative of the FCI federation. The sealed fi.   Controllers dedicated to the final flight: Zdzisław Karoń and Heiko Noon. The final flight will take place on August 28 from a distance of approximately 430 km.  The number of pigeons 434 pieces. 

Best of luck!